Eyðublöð

 

Vinsamlegast athugið að umsóknargjöld eru ekki endurgreidd.

Athugið að leggja þarf frumrit umsóknar inn til Einkaleyfastofu ásamt öðrum umsóknargögnum. 

Einkaleyfi á Íslandi 

Rafræn móttaka umsókna

Alþjóðleg einkaleyfisumsókn

PCT umsókn

Evrópskt einkaleyfi

Evrópsk einkaleyfisumsókn

Til að prenta út eyðublöð sem eru á PDF-formi, þarf forritið Acrobat Reader sem fæst ókeypis á heimasíðu Adobe.
Sé smellt á myndina opnast skjalið sem þá er hægt að fylla inn í og prenta út.